Kryształowy Dom Duszy

Scalanie czakr- czym naprawdę jest ten proces.

Choć powstało już wiele materiałów o procesie scalania czakr w kryształ duszy, to chciałbym zebrać to wszystko w jedną, spójną całość, tak by każdy zainteresowany tym tematem, mógł uzyskać jak najwięcej rzetelnych informacji.

Na początku chciałbym rozpatrzyć nazwę procesu i kontrowersje, które ona wywołuje.

Mianowicie scalanie lub usuwanie czakr… już na sam wydźwięk tego zwrotu dla większości joginów, mistyków, uzdrowicieli i całego tego pokroju ludzi, włos jeży się na głowie.

Przecież nie da się usunąć czakr ani ich scalić, tak myśli większość. Są one uznawane za ośrodki życiowych energii w naszym ciele i choć nie są materialne, to mają ogromny wpływ zarówno na nasze ciało fizyczne jak i struktury duchowe.

Cały problem polega zarówno w nazwie jak i tym co postrzegamy jako czakrę.

Aby więc odpowiedzieć Wam na to pytanie i rozjaśnić całość procesu, zwróćmy się do źródeł oraz autorytetów informacji o czakrach.

Z samego sanskrytu słowo czakra (ćakra) oznacza pierścień, okrąg lub koło, które w metafizycznym określeniu jest ośrodkiem, który pobiera energie życiowe i rozprowadza je po naszym ciele fizycznym oraz duchowym.

Definicji tej nie da się bardziej określić ani sprecyzować ponieważ w samym sanskrycie jest wiele sprzeczności i różnych interpretacji czakr. Nie ma też jednej konkretnej nauki o tym ile ich jest oraz jak się nazywają.

W zależności od regionu, tradycji, interpretacji danego nauczyciela czy też nurtu duchowo-filozoficznego, tych czakr ubywa lub przybywa.

Dla przykładu:

  • Sufiści wyznaczają 3 czakry
  • buddyści Tybetańscy 6, 5 lub 3 czakry
  • Hindusi 6 lub 7 czakr

Do świata zachodniego, poprzez kolonizację Indii (która zresztą była zbrodnią na tamtejszej ludności) dotarł model duchowości Hinduskiej a wraz z nią informacja o 7 czakrach.

Same tłumaczenia sanskrytu jak i jego interpretacje okazały się ogromnym wyzwaniem i do dziś wielu uczonych jak i samych nauczycieli duchowych ma z tym problem.

Jednak teoria o 7 czakrach wydaje się być najbardziej spójna i możliwa do zaobserwowania w naturze np.: światło załamane na kroplach wody tworzy siedem kolorów. W wielu tradycjach Hindu uznaje się ,że karmimy się energią światła i każda z czakr pobiera pojedynczą barwę/ falę światła.

Sama liczba siedem bardzo często pojawia się w każdym systemie duchowości czy religii.

Kabaliści mówią o siedmiu wrotach do ludzkiej duszy, alchemicy wspominali o siedmiu świętych metalach, w katolicyzmie mówimy o siedmiu pieczęciach itd…

Jak wygląda czakra?

Tutaj znów mamy całą masę rozbieżności i nie ma jednego konkretnego modelu opisującego to czym właściwie czakra może być.

Większość postrzega ją jako wiry energii, dyski, stożki czy też skupiska energii w ciele.

Problem z ich interpretacją wynika z różnic percepcji obserwatora. Nie ma bowiem narzędzia które w sposób obiektywny stwierdzi budowę czakry a ludzka percepcja często bazuje na podstawie wyobrażeń i wierzeń, które zniekształcają obraz.

Wielu znakomitych badaczy próbowało jak najbardziej sprecyzować model poszczególnej czakry jak i ich funkcji, ja również podjąłem się tego zadania i tym chcę się z Wami podzielić.

Oficjalne wyniki badań opisują czakry jako stożkowe wiry energii, które zbiegają się w stronę kręgosłupa.

Ja poświęcając swoim badaniom całe lata i dziesiątki jak nie setki eksperymentów i doświadczeń doszedłem do zaskakujących odkryć.

Budowa czakry:

Jak mawiał Wiliam Bough Joy autor książki „Joy’s Way” i twórca „czakroterapii”

„..czakry to pryzmaty, które rozszczepiają różne aspekty pierwotnego układu energii w ciele…”

Rozwijając jego tezę i dzięki wieloletnim badaniom udało mi się jako jedynemu na świecie stworzyć w pełni odwzorowany, strukturalny model pojedynczej czakry oraz opisać ruch energii zachodzący w całym systemie pierścieni.

Każda z czakr składa się z trzech pierścieni ułożonych w jednym rzędzie od największego do najmniejszego.

Pierścienie te obracają się naprzemiennie w zależności od danej czakry oraz płci.

Przykładowo: Czakra podstawy u mężczyzny. Jej największy pierścień obraca się w prawą stronę z perspektywy terapeuty, mniejszy wewnętrzny pierścień w lewą stronę i najmniejszy zewnętrzny pierścień ponownie w prawą stronę. Tworząc tym samym ruch wirowy energii w niej zawartej w prawą stronę patrząc z perspektywy terapeuty.

Obroty następnej czakry są odwrotne, czyli pierwszy pierścień obraca się w lewą stronę, następny w prawą i ostatni ponownie w lewą, tworząc tym samym ruch wirowy energii w lewą stronę.

Taki ruch pierścieni powodował zasysanie, kompresję i ruch wirowy energii, którą dana czakra pobierała.

Skupiając więc na badaniu struktury i funkcji pierścieni czakralnych i udało mi się ustalić, że owe pierścienie nie są bezpośrednio związane z energią w nich wirującą, spełniają jedynie funkcję mechanizmu, który tą energię ma pobierać i rozprowadzać po ciele. Dodatkowo swoją strukturą energetyczną nie przypominają niczego co jest nam znane. O ile energia płynąca w pierścieniach czakralnych jak najbardziej należała do nas i była dla nas czymś naturalnym, o tyle pierścienie wydawały się być obcym tworem.

Dodatkowo ich budowa oraz symetria odbiegają od spotykanego w naturze ciągu Fibonacciego, natomiast właściwości jakie posiadają owe pierścienie zaskakują jeszcze bardziej. Badając odkryłem, że każdy z nich zachowuje się jak syntetyczna grzybnia, która wykazuje właściwości pryzmatyczne, czyli rozszczepia spektrum światła na jego składowe. Prościej mówiąc, rozbija światło na siedem barw.

Wiemy również, że pierścienie czakralne łatwo poddają się manipulacjom. Osoba o chociażby podstawowych zdolnościach energetycznych mogła z łatwością wpływać na tempo obrotów owych pierścieni, zmieniając tym samym funkcjonalność czakry czy ilości energii w niej zawartej. Jednym słowem, wpływając na tempo obrotów pierścieni, można zwiększyć lub ograniczyć przepływ danej energii.

Również wszelkie energetyczne brudy zbierają się właśnie na pierścieniach czakralnych. Podobnine jak działania rytualistyczne czy energetyczne np.: klątwy.

Zatem odpowiadając na pierwsze postawione pytanie… Czym jest czakra?

Jest to układ pierścieni energetycznych o właściwościach pryzmatycznych, których zadaniem jest rozszczepianie spektrum światła na jego składowe, pobieranie, mobilizacja i przesyłanie poszczególnych częstotliwości energetycznych przypisanych do danej czakry.

Natomiast energie, które większość z nas uważa za czakry, to w rzeczywistości poszczególne spektra fal światła, które w sposób pośredni lub bezpośredni zasilają nasze struktury biologiczne i duchowe.

Proces bezpośredni zachodzi w momencie gdy dana częstotliwość pobierana jest przez czakrę i rozprowadzana jest po ciele, a pośrednio poprzez przyjmowanie pokarmów, które nota bene składają się również z tych częstotliwości, jednak w formie związanej.

Jesteśmy bowiem istotami napędzanymi energią światła w każdej jej postaci. Poszczególne jego składowe są kwantowym budulcem każdej materii i przyjmując pokarmy, dosłownie przyjmujemy wibracje światła w jej różnych formach.

Badając dalej pierścienie czakralne odkryłem, że każdy z nich spełnia inną funkcję.

Pierwszy pierścień, największy wpływa na ludzkie aspekty emocjonalne i jego stymulacja przekłada się właśnie na tą sferę. Następny średni pierścień stymulowany, bezpośrednio wpływa na nasze aspekty mentalne. Trzeci zaś pierścień, najmniejszy, wpływa na nasze aspekty biologiczne.

Zatem w zależności, który z pierścieni czakralnych będzie stymulowany, wywoła efekt na którejś z tych sfer.

A więc co bardzo ważne i tu proszę skupcie się szczególnie. Proces usuwania czakr to proces pozbywania się wspomnianych pierścieni z naszego systemu, a nasza energia życiowa, która jest uwalniania w tym procesie, samoczynnie scala się w jeden punkt na grasicy, który nazywamy Kryształem Duszy.

Wampiryzm Energetyczny

Będąc znawcą tematyki wampiryzmu energetycznego i magii ceremonialnej z zakresu inicjacji i pieczętowania energetycznego zauważyłem, że wszelkie pieczęci powstałe w wyniku inicjacji np.: chrztu zapisują się właśnie na owych pierścieniach, modyfikując tym samym funkcjonalność całej czakry.

To samo tyczyło się właśnie wampiryzmu energetycznego. Posiadając te informacje postanowiłem przyjrzeć się temu jak wygląda proces wykradania energii od jednej dla drugiej osoby. Okazało się, że każdy wampir świadomie lub podświadomie wpływa na pierścienie czakralne swojej ofiary wywołując u niej zamierzony efekt.

Niektóre wampiry energetyczne na stałe łączyły się z pierścieniami czakralnymi danej osoby, mając stały dostęp do jej zasobów energetycznych podobnie jak kleszcz, który wpijając się w ciało ofiary korzysta z jej zasobów zawartych w krwi. Osoba pozbawiona przez to wystarczającej ilości energii wykazywała apatię, stres, lęki i prędzej czy później zaczynała chorować fizycznie.

Niektóre wampiry działały inaczej. Jedynie krótkotrwale stymulowały pierścienie danej czakry powodując zaburzenia w energetyce swojej ofiary i zbierały z jej pola energię, którą ofiara zrzucała.

Wyglądało to w ten sposób, że wampir stymulował np. pierścienie czakry podstawy wywołując reakcję biologiczną ofiary np. strach. Nieświadoma ofiara, będąca pod wpływem hormonów stresu jak kortyzol, zaczynała wyrzucać z siebie całe masy ciężkiej energii zupełnie jakby nią ociekając a dany wampir spokojnie pobierał to co opuszczało ciało ofiary.

Początkowo zafascynowany swymi odkryciami opracowałem bardzo skuteczną technikę oczyszczania, odblokowywania i regulacji energii człowieka poprzez regulację pracy pierścieni czakralnych. Opracowałem również technikę diagnostyki energetycznej na podstawie ruchów pierścieni czakralnych oraz ich kondycji. Jako jedynemu na świecie udało mi się stworzyć pełen model strukturalny czakr.

Jednak to co nie dawało mi spokoju to fakt, że pierścienie czakralne są tak wrażliwe na czynniki zewnętrzne i tak łatwo dają się kontrolować z zewnątrz. Jasnym było dla mnie to, że pierścienie te są słabym punktem w ludzkim systemie energetycznym. Jak to się stało, że tak skomplikowany system energetyki człowieka oraz innych istot żyjących na planecie jest tak podatny na manipulacje energetyczne i wpływy pola.

Zacząłem też badać właściwości i funkcje każdej z tych siedmiu wibracji energetycznych i odkryłem, że każda z nich odpowiada za inne funkcje w naszym organizmie, jednak będąc osobno nie są w stanie zapewnić nam homeostazy. Dodatkowo każda z tych wibracji, będąc odseparowana od pozostałych znacznie słabnie i wytraca swój potencjał.

Ponownie powróciłem do badań o wampiryzmie energetycznym pod kątem właśnie tych poszczególnych składowych światła i okazało się, że wampiry energetyczne nie żywią się całą naszą energią, ale w zależności od zapotrzebowania i preferencji wybierają jedną z tych siedmiu wibracji.

Są wampiry, które karmią się energią skupianą w czakrze podstawy, ale są i takie które karmią się wibracją miłości skoncentrowaną w czakrze serca, a nawet energią zawartą w czakrze korony.

Kiedyś myślałem, że wampiry energetyczne żywią się wyłącznie niskimi wibracjami, jednak doświadczenia wskazały na coś zupełnie innego. Zmieniły też mój punkt widzenia na to czym są niskie lub wysokie wibracje. Bowiem w naturze występuje jedynie wspomnianych wcześniej siedem wibracji w różnych proporcjach i stanie skupienia.

Jest przecież tylko jedna wibracja „czerwona” i jedna wibracja „fioletowa” jednak to co wpływa na funkcje i wektor to ich struktura. Dana wibracja może być harmonijna i jej siatka strukturalna będzie równomierna, lub może być chaotyczna i jej siatka strukturalna będzie niestabilna.

A więc o wibracyjności świadczy nic innego jak harmonia lub jej brak w danej częstotliwości energii. Poprzez negatywne myśli, emocje lub działania zakłócamy harmonię danej częstotliwości energetycznej zmieniając jej właściwości.

Podsumowując całą zdobytą wiedzę zrozumiałem, że czakry nie są naszym naturalnym elementem ale tworem osłabiającym naszą energetyką i pozwalające na zjawisko wampiryzmu.

Zaznaczę, że nie jestem fanem teorii spiskowych i sam wolę kierować się racjonalną formą świadomości jednak całość tych informacji otworzyła mi oczy. Tym bardziej, że praktycznie w każdej starożytnej kulturze znajdziemy informacje o tym jak przybysze z gwiazd wpływali na to czym jest obecnie człowiek, i że każda z tych cywilizacji służyła swym bogom niczym niewolnicy.

Dowiemy się o tym z historii Sumerów, Egipcjan, Majów, Aborygenów a nawet religii Judeo-chrześcijańskich.

Kryształ Duszy:

Energetyczny wzrost planety jak i wiele procesów z tym związanych przyczyniły się do tego, że w późnych latach 80-tych i na przełomie lat 90- tych na świat zaczęły przychodzić dzieci, kórych układ energetyczny znacznie różnił się od innych.

U części z nich zauważono pojedyncze centrum energetyczne, często mylone z nadwyraz rozbudowaną czakrą serca. Dzieci te wykazywały cechy dzieci kryształowych, stąd też centrum to nazwałem Kryształem Duszy.

Wbrew pozorom nie jest to nowość w aspektach świata rozwoju duchowego i mistycyzmu np:
w buddyzmie proces ten nazywamy Rainbow Body…

Nadmienię, że nie każde kryształowe dziecko rodzi się z aktywnym Kryształem Duszy jednak u wielu z nich dochodzi do samoistnej aktywacji Kryształu i zaniku pierścieni czakralnych w trakcie życia, najczęściej między 21 a 28 rokiem życia.

Zaciekawiony tym dlaczego nasze pojedyncze centrum energetyczne mieści się akurat w miejscu grasicy. Zauważyłem, że nawet u osoby posiadającej czakry, grasica wykazuje pewną formę aktywności energetycznej inną niż w czakrach.

Skupia ona w sobie wszystkie siedem wibracji w śladowych ilościach, łącząc je w stabilne źródło czystego, białego światła. Jednak jeśli osoba posiadająca aktywny kryształ pobudzi swoją energią grasicę osoby z czakrami, odpowiada ona wzmożoną aktywnością i chwilowym przejęciem kontroli nad wszystkimi procesami energetycznymi.

Potencjał ten jednak szybko wygasa gdy energia ta zostaje ponownie rozproszona przez czakry. Zrozumiałem wtedy, że to grasica jest naszym naturalnym centrum energetycznym, a czakry poprzez swoje pryzmatyczne funkcje rozpraszają tą energię osłabiając cały nasz system.

Grasica z łac. thumos oznacza duszę. Przez wieki mistycy i filozofowie uważali że właśnie to w grasicy znajduje się nasza dusza a co niektórzy utożsamiali ten punkt z siedzibą naszego boskiego pierwiastka. Z punktu biologicznego pełni ona bardzo ważną rolę w naszym układzie odporności i regeneracji.

Analizując funkcje grasicy w nawiązaniu do kryształu udało mi się określić, że kanał energetyczny łączący ciało z duszą oraz wszystkimi ciałami subtelnymi ma o wiele większą przepustowość i jest niezrywalny.

Oznacza to, że osoba posiadająca kryształ zamiast czakr ma silniejsze połączenie z duszą i większe możliwości świadomego komunikowania się z swoim wyższym Ja, oraz większego dostępu do zapisów wiedzy w nich zawartych.

Doszedłem też do odkrycia, że każdy ma swój kryształ znajdujący się w grasicy, jednak ze względu na funkcjonowanie czakr, pozostaje on w formie uśpionej.

Sam Kryształ łączy w sobie dwie energie. Od góry Energię kosmiczną nazywaną energią Źródła Życia oraz od dołu energią planety Ziemi. Są to odpowiedniki energii męskiej i żeńskiej. Kryształ łącząc je w sobie generuje niewyczerpalne pokłady czystej Energii Życia i Kreacji.

Podwójny torus kryształu łączy się z torusem pola serca i wchodzą w proces wzajemnej rezonacji zwiększając tym samym swoje potencjały do nieograniczonych wręcz możliwości.

Pozbawione pierścieni serce jak i szyszynka w początkowej fazie przechodzą proces regeneracji energetycznej po czym stopniowo uwalniają swój potencjał pozawalając nam w pełni odczuwać i dostrzegać to co niematerialne.

Empatia staje się płynna i nie powoduje szarpań emocjonalnych. Zaczynamy odczuwać świat na zupełnie innym poziomie. Nasze wizje stają się o wiele bardziej klarowne.

Intuicja i wewnętrzny głos stają się przyjemną normą.

Emocjonalność i siła umysłu stają się znacznie bardziej stabilne. Procesy rozwoju wewnętrznego zachodzą harmonijnie, zgodnie z naszą wewnętrzną gotowością.

Poprzez powrót do swojego pierwotnego centrum energii światła wychodzimy poza energetyczny łańcuch pokarmowy. Opuszczamy mechanizm przetrwania i przechodzimy w tryb kreacji.

Kryształ w swej strukturze jest dosłownie rdzeniem naszego jestestwa, łącząc w sobie naszą świadomość z naszą nadświadomością. Pierwiastki żeński i męski. Pierwiastki żywiołów. Scala nasze ciała subtelne. Kryształ jest naszym centrum, naszą boską iskrą.

Nasz rdzeń zawiera w sobie wszystkie wibracje energetyczne jako składowe czystego światła. Jednak w odróżnieniu od czakr, wibracje te połączone są w jedno źródło dzięi czemu ich właściwości stają się o wiele bogatsze.

Kryształ poprzeż naszą wyższą świadomość rozprowadza pełne spektrum światła po każdym z naszych ciał subtelnych oraz po ciele fizycznym, dostarczając do każdej komórki nie tylko niezbędne wibracje ale również w takich proporcjach jakie na dany moment są potrzebne.

Nietykalność energetyczna, regeneracja, stabilizacja emocjonalna, pełne połączenie z duszą, możliowści uzdrawiania siebie i innych, wolność duchowa, wzrost wibracyjny, energetyczny i duchowy to tylo niektóre efekty przywrócenia kryształu.

Pamiętać należy jednak, że samo przywrócenie kryształu nie oznacza samoistnego autorozwoju duchowego i personalnego. Nie jest też drogą na skróty.

Nadal wymagana jest praca nad sobą, doświadczanie i układanie procesów świaodmości, podświadomości i emocji.

Jednak przy spójnej i stabilnej energetyce oraz stałym połączeniem z duszą cały dalszy rozwój jest o wiele bardziej jakościowy a przede wszystkim bezpieczny.

Przy krysztale, w odróżnieniu od czakr nie występuje zjawisko połączeń energetycznych- warunkowych poprzez które dochodzi do wykradania energii, manipulacji czy wywierania wpływów.

Kryształ tworzy wyłącznie połączenia na wyższych poziomach duchowych, które nie stanowią uwarunkowań. Tego typu połączenia nie zezwalają na wampiryzm i podobne destruktywne procesy pomiędzy dwiema istotami.

Scalanie czakr i aktywacja Kryształu Duszy metodą SCA™

Aktywacja Kryształu Duszy metodą SCA™ (Soul Crystal Activation) to moja autorska technika przeprowadzania pełnego i bezpiecznego procesu. Jest ona regulowana prawnie i chroniona prawami autorskimi. Do tej pory oprócz mnie, tylko dwie osoby na świecie mają uprawnienia do stosowania tej moetody.

Są to Ewa Rożnowska oraz Luba Jaworowska.

Dlatego kochani jeśli poddajecie się temu procesowi, upewnijcie się, że dana osoba wykonuje go prawidłowo i że jest to konkretnie technika SCA™.

Obecnie na rynku coraz więcej osób twierdzi, że potrafi wykonać ten proces. Niestety często ogranicza się to tylko do samego usunięcia czakr co w rzeczywistości kończy się powikłaniami energetycznymi i przywróceniem czakr po kilku tygodniach. Nie biorę odpowiedzialności za działania osób, które wykonują te zabiegi nie będące techniką SCA™.

Nie bójcie się zadawać wyczerpujących pytań osobie która ma wykonać zabieg. Im więcej konkretnych odpowiedzi uzyskacie tym bardziej prawdopodobnym jest, że dana osoba wie co robi.

SCA™- to nie rytuał lecz w pełni profesjonalny zabieg energetyczny.

Najważniejszą rzeczą jaką trzeba zrozmieć w procesie usuwania czakr jest to, że nie da się wykonać tego procesu bez równoczesnej Aktywacji Rdzenia Duszy. Oraz, że sam proces to nie pozbywanie się energii ale ich scalenie w jeden rdzeń, który nazywamy Kryształem Duszy, Rdzeniem Duszy lub też Wewnętrzną Gwiazdą.
Każdy kto twierdzi, że usuwa czakry a nie zaznacza, że głównym aspektem jest tu Kryształ, najzwyczajniej w świecie nie ma pojęcia o tym procesie i jego wykonywanie w takim przypadku to ryzyko.

Prościej ujmująć Aktywacja Kryształu metodą SCA™ to proces scalenia wszystkich siedmiu wibracji ponownie do pierwotnego centrum naszej energii w punkcie grasicy.

Czy zabieg SCA™ jest dla każdego?

Oczywiście! Głównym celem zabiegu jest przywrócenie naturalnego i pierwotnego obiegu energii, kóry przyczynia się do nietykalności energetycznej. Jest to też zabieg oczyszczająco- uwalniający podczas którego dana osoba oczyszczana jest z wszelkich zewnętrznych obciążeń energetycznych takich jak: połączenia energetyczne, podczepy, klątwy, uroki, złożyczenia czy pieczęci i inicjacje.

Zapraszam również do zapoznania się z :Kryształ Duszy- Techniki uzdrawiania.

Picture of Autor: Krzysztof Bartoszewicz

Autor: Krzysztof Bartoszewicz

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu oraz linku źródłowego.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kurs Podstawy Medytacji

Poznaj proste i skuteczne techniki medytacyjne

Popularne artykuły:

Jak pokonać nieśmiałość.

JAK PRZEZWYCIĘŻYĆ NIEŚMIAŁOŚĆ? Witajcie Kochani. W dzisiejszym artykule dowiecie się jak możecie zwalczyć w sobie nieśmiałość, brak pewności siebie, czy inne cechy, które tak naprawdę

Czytaj dalej...

Newsletter

Żadnego spamu. Czyste powiadomienia o nowych artykułach.