Kryształowy Dom Duszy

Tworzenie kręgów magicznych – podstawy i BHP

W tym artykule opiszę podstawy tworzenia kręgów magicznych na potrzeby naszych działań nie związanych z żadnym systemem magicznym. Dlaczego? Ponieważ każdy system magiczny posiada inne wzorce, cechy i warunki tworzenia kręgów. Tworząc więc krąg oparty na magi Salomona musimy dostosować się do instrukcji i wymogów utworzonych przez autora. Zmieniając którąś z tych funkcji możemy całkowicie zmienić funkcję kręgu co nie zawsze kończy się dobrze. Dokładniej mówiąc krąg służący do przywołania Anioła oparty na magi Salomona wymaga zachowania konkretnych wymiarów kręgu, ułożenia względem kierunków świata, pory dnia czy nawet konkretnego zjawiska astrologicznego, aż po wpisanie konkretnych symboli. Naruszenie lub nieprawidłowe wykonanie którejkolwiek z tych zależności zmienia całkowicie działanie kręgu i powodować może całkowitą nieskuteczność działania kręgu lub co gorsza zmienić efekt ( zamiast anioła przywołać jakąś niższą istotę).

Dlatego tutaj opiszę jak utworzyć podstawowy krąg w którym to my sami warunkujemy funkcje i działania.

Po pierwsze wyjaśnię czym jest krąg. Jest to ograniczona, zamknięta przestrzeń oddzielająca to co wewnątrz od tego co na zewnątrz. Zobrazujmy to sobie jako płot lub ogrodzenie wokół domu, który oddziela naszą działkę od całości terenu nas otaczającego. To my ustalamy warunki, zasady i prawa panujące wewnątrz tego ogrodzenia. To my decydujemy kogo chcemy gościć na naszym terenie a kogo nie. To jest właśnie podstawowa funkcja naznaczania kręgu. Budowanie „ogrodzenia” w miejscu naszego działania.

O ile zwykły krąg wykonany na materii funkcjonuje jedynie w jednej przestrzeni ( ma długość oraz szerokość) to krąg magiczny funkcjonuje w wielu wymiarach.

Oznacza to, że krąg magiczny jest wielowymiarowy nie tylko rozpatrując to w kwestiach matematycznych ale i energetycznych. Krąg magiczny wykonany na materii automatycznie istnieje również w przestrzeniach energetycznych eteru i astralu. Obejmuje zarówno to co nad nim jak i pod nim. Swoistego rodzaju „Tuba” energetyczna obejmująca wszystkie plany energetyczne.

To jest najważniejsza funkcja kręgu magicznego. Wyznaczenie przestrzeni do działania na wszystkich trzech planach.

Sprawia to, że warunki przez nas wyznaczone podczas tworzenia kręgu obejmują właśnie te trzy strefy jednakowo.

A więc jeśli naszym podstawowym warunkiem będzie np.: krąg ma chronić przed wszelkimi niskimi wibracjami i istotami na nich bazującymi. To krąg chroni nas na materii przed ludźmi o niskiej wibracji, w eterze przed nisko wibracyjnymi istotami jak duchy oraz w przestrzeni astralnej przed larwami itd.

Kolejną funkcją kręgu jest ułatwienie dla osoby czyniącej skumulowanie i zebranie energii potrzebnej do czynienia według ustalonych warunków. Co to oznacza?

A dokładniej to, że utworzenie kręgu magicznego automatycznie oddziela energie wokół nas tak jak to zostało ustalone pozwalając podczas czynienia czerpanie pożądanej przez nas energii. Prościej mówiąc, jeśli tworząc krąg ustalimy warunek, że tylko wysokie wibracje mają prawo w nim istnieć, automatycznie tworzymy tylko i wyłącznie wysoko wibracyjną przestrzeń z której możemy czerpać bez obaw, że „zassiemy” energie negatywne. Lubię nazywać tą funkcję „SITO”

Podstawowy krąg magiczny możemy utworzyć ZAWSZE I WSZĘDZIE bez konieczności dostosowywania się do jakichkolwiek warunków zewnętrznych. ( pora dnia, warunki astrologiczne, księżyc, kierunek świata itd.)

Jedyne na co musimy zwrócić uwagę to nasz własny stan emocjonalny i mentalny co jest niezbędne do prawidłowego stworzenia warunków działania magicznego kręgu.

Wielkość kręgu powinna być ustalona w zależności naszych potrzeb jak i specyfikacji danego rytuału. Czyli jeśli chcemy jedynie pomedytować w kręgu i wiemy, że będziemy to wykonywać w pozycji siedzącej bez żadnych dodatkowych elementów, wielkość kręgu będzie taka, abyśmy tylko mogli swobodnie w nim usiąść bez dotykania jego granic (standardowo około 1m- 1.2 m średnicy). Jeśli jednak nasze czynienie wymaga swobodnego poruszania się i dodatkowo będą w nim znajdowały się inne przedmioty służące do potrzeb rytuału krąg taki powinien być co najmniej na tyle duży by objął wszystko czego potrzebujemy. Ważnym jest więc zaplanowanie całości rytuału, przemyślenia go i w ten sposób dobranie odpowiedniej wielkości kręgu. Krąg tworzymy ZAWSZE zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jest to bowiem ruch oznaczający tworzenie / kreację ( Punkt 3). Zamykając krąg robimy to odwrotnie do ruchu wskazówek zegara ( zmywając kredę, zbierając sól czy zamazując ślad wyryty w ziemi) (Punkt 6).

Poniżej podam podstawowe czynniki ważne przy tworzeniu kręgu magicznego i wypunktuję proces jego tworzenia.

1)Przemyślenie i analiza planowanego działania energetycznego i zaplanowanie wielkości kręgu oraz ustalenie warunków jego działania.

Czyli: po co ma służyć nam krąg, co ma się w nim znajdować, jaka ma być jego wielkość, jakie mają być jego funkcje oraz jakie energie mają w nim panować.

2)Wstępne oczyszczenie siebie przed przystąpieniem do działania. ( ze względu na to, iż to my ustalamy warunki działania kręgu ważne jest byśmy my sami posiadali możliwie czystą energetykę, bowiem jeśli naznaczymy że w kręgu nie mogą znajdować się niskie wibracje to po jego aktywacji, krąg zacznie wyciągać je również z nas w bardzo szybkim tempie a to nie zawsze bywa przyjemne. Lepiej więc wcześniej się oczyścić w łagodny sposób)

3)Naznaczyć krąg na materii ( narysować kredą, rozsypując sól lub inny środek w formie proszku, układając minerały blisko siebie czy nawet rysując go patykiem na ziemi). Tu forma jest dowolna i uwarunkowana też tym po co krąg ma dla nas służyć, z jakimi energiami pracujemy itd. Krąg tworzymy wokół siebie zgodnie z ruchami wskazówek zegara tak by po jego domknięciu znajdować się w środku.

MOŻLIWE JEST TEŻ UTWORZENIE KRĘGU ENERGETYCZNEGO W UMYŚLE BEZ KONIECZNOŚCI TWORZENIA GO NA MATERII JEDNAK JEST TO FORMA ZNACZNIE TRUDNIEJSZA I POLECANA BARDZIEJ DLA WPRAWIONYCH OSÓB, BOWIEM TAKI KRĄG WYMAGA BY CZĘŚĆ NASZEJ ŚWIADOMOŚCI NIEUSTANNIE UTRZYMYWAŁA GO W NIEPRZERWANEJ FORMIE. CHWILA NIEUWAGI CZY ROZPROSZENIA SPRAWIA, ŻE TAKI KRĄG ZNIKA.

Możemy z niego wyjść bez żadnych konsekwencji dopóki nie otworzymy kręgu ( patrz punkt 5)

4)Oczyszczenie przestrzeni wewnątrz kręgu. Możemy to wykonać kadzidłem np.: szałwią lub inną techniką która dla nas pasuje. Ja osobiście lubię odpalić świecę wymawiając słowa „odpalam święty płomień by oczyścił naznaczoną przeze mnie przestrzeń ze wszelkich negatywnych energii i niskich wibracji” Jest to konieczne bowiem samo utworzenie kręgu np. z soli automatycznie odcina przestrzeń. Zobrazujmy to sobie jako postawienie płotu na działce gdzie nie wiemy dokładnie czy nie zamknęliśmy tym samym w jego wnętrzu czegoś czego nie chcieli byśmy mieć do czynienia.

5)Otwarcie/ aktywacja kręgu :Wypowiadając na głos, w myślach lub spisać funkcje kręgu, jego warunki działania oraz jego właściwości tym samym uaktywniając cały krąg.

Na przykład: „Naznaczam i aktywuję tą przestrzeń by mnie chroniła podczas tego czynienia. W tym kręgu istnieć i funkcjonować mogą jedynie wysokie wibracje miłości i Źródła, oraz istoty przeze mnie zaproszone. Niechaj przestrzeń którą naznaczam nie zezwoli niskim energiom oraz istotom nieproszonym na zakłócenie mojego czynienia”

W TYM MOMENCIE NASZ KRĄG JUŻ ISTNIEJE I W PEŁNI FUNKCJONUJE NA KAŻDYM Z WYMIARÓW. Od tego momentu nie możemy opuścić kręgu, aż do zakończenia naszych działań lub do momentu ustalonego w rytuale czy w specyfice samego kręgu.

Dalsze działania zależą już tylko od nas.

Następnym krokiem jest wykonanie zaplanowanego przez nas działania, rytuału, intencji.

6)Zamknięcie/ dezaktywacja kręgu: Po skończonym działaniu będąc jeszcze w kręgu wypowiadamy słowa, które mają na celu zamknięcie / odwołanie całego kręgu. np.: „Odwołuję ten krąg a tym samym odwołuję przestrzeń mojego działania” ( forma ta jest zależna od nas samych jak i od naszego czynienia, jeśli zapraszaliśmy energie, istoty i siły to podziękujmy im za wsparcie) po czym zbieramy krąg ( zamiatamy sól, zbieramy minerały czy zamazujemy narysowany krąg na ziemi.)

Dodatkowe informacje:

UWAGA: Otwierając krąg nie powinniśmy lub nawet nie wolno nam z niego wychodzić póki nie zakończymy działania. Ważnym jest więc przemyślenie całego rytuału i upewnienie się, że wszystko czego potrzebujemy znajduje się w kręgu. Bowiem jeśli np.: otworzymy krąg i zaczynamy nasze działanie jednak w trakcie zauważymy ze zapomnieliśmy zapałek albo innego ważnego elementu nie wolno nam opuścić kręgu. Musimy więc odwołać dotychczasowe działanie, zamknąć krąg, wyjść z niego, wziąć potrzebną rzecz i zacząć całość od nowa.

Od tej reguły istnieją również wyjątki, ale zależą one od specyfikacji rytuału lub samego kręgu. np.: kręgi tworzone w sferze mentalnej są ruchome i jeśli nasz umysł to ogarnie to krąg znajdować się będzie wszędzie tam gdzie my.

Mimo wszystko w większości wypadków niedopuszczalne jest opuszczenie kręgu po etapie 5 który opisałem.

Wyjątkami są kręgi stałe gdzie raz utworzony ciągle jest aktywny. Takiego kręgu nie zamyka się ani nie otwiera. Zasady działania w takim kręgu są inne i znacznie bardziej skomplikowane. Uwarunkowane głównie przez twórcę kręgu. Takie kręgi można spotkać np.: w miejscach mocy.

Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to że każdy krąg ma swoje zasady panujące w nim. Więc jeśli wchodzimy do czyjegoś kręgu nie znając nawet tych zasad automatycznie zgadzamy się na te warunki. Może to być niebezpieczne jeśli wchodzimy do kręgu stworzonego przez kogoś innego.

Podam przykład. Osoba „A” tworzy krąg którego celem jest zebranie energii z każdego kto znajduje się w kręgu i przetransferowanie jej do osoby „A”. W takim przypadku osoba „B” wchodząc do kręgu mimowolnie staje się jednym z jego elementów i zostaje pozbawiona energii na korzyść osoby „A”.

Niestety to są częste pułapki energetyczne i jedyną formą ochrony jest walka potencjałów energetycznych.

Energia osoby „B” kontra energia osoby „A” plus moc zgromadzona w kręgu.

Kochani więc moja rada, nie wchodźcie do kręgów magicznych jeśli nie znacie zasad w nim panujących.

O ile krąg narysowany patykiem na ziemi nie ma żadnej mocy póki go nie aktywujemy o tyle jest cała masa przydatnych rzeczy do tworzenia kręgów które same w sobie mają pewne właściwości.

Takimi rzeczami są: sól, minerały, naenergetyzowane przedmioty ( kreda wcześniej namoczona w oczyszczonej lub egzorcyzmowanej wodzie czy zwykłe kamienie z wyrytymi runami).

np.: sól ma silne właściwości oczyszczające, więc krąg usypany z soli już sam w sobie nie przepuszcza niskich energii.

Podsumowując:

1- To jaki krąg tworzymy i jakie ma spełniać funkcje zależy od naszych potrzeb oraz potrzeb działania jakie chcemy wykonać.

2 – Przed podjęciem jakichkolwiek działań ZAWSZE lepiej przemyśleć wszystko, zaplanować i poukładać aby uniknąć pomyłek czy problemów.

3 – zachować szczególną ostrożność wchodząc do kręgów stworzonych przez innych. Zawsze mamy prawo poprosić o przedstawienie nam pełnych funkcji kręgu. Osoba tworząca krąg jest zobowiązana udzielić nam odpowiedzi. Nawet jeśli skłamie jesteśmy bardziej chronieni na zasadzie prawa wolnej woli.

4 – krąg to nie okrąg i nie musi być idealny, ważne by był domknięty ( chyba, że rytuał wymaga pełnej symetrii i zachowania proporcji)

Mam nadzieje, że artykuł ten naświetlił i wyjaśnił dla Was to czym jest krąg oraz jak wykonać własny.

Pozdrawiam

Krzysztof Bartoszewicz

Picture of Autor: Krzysztof Bartoszewicz

Autor: Krzysztof Bartoszewicz

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu oraz linku źródłowego.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

3 komentarze

  1. Pierwszy naprawdę dobry i rzetelny artykuł na ten temat, jestem pod wrażeniem, na pewno częściej tu zajrzę 😉 Pozdrawiam, Intuicjana Tarot

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kurs Podstawy Medytacji

Poznaj proste i skuteczne techniki medytacyjne

Popularne artykuły:

Umowy Dusz- Pułapki duchowości

Witajcie Kochani. Kolejny artykuł poświęcony jest pułapkom duchowości. Dzisiejszy temat – umowy dusz – dość mocno zakorzenił się w dogmatyce ogólnie pojętej duchowości. Zjawisko to

Czytaj dalej...
Relacje Dusz Kompatybilnych

Relacje Dusz- Kompatybilność Energetyczna

Relacje dusz oparte na kompatybilności energetycznej dotyczą związków, gdzie dusze rezonują ze sobą mimo różnic i unikatowych doświadczeń. Takie połączenia mogą objawiać się jako intuicyjna więź, głębokie zrozumienie lub przyciąganie fizyczne. Kompatybilne dusze wspierają się wzajemnie w rozwoju, i choć czasem trudno jest je odróżnić od związków opartych na pamięci inkarnacyjnej, charakteryzują się one harmonią i spokojeń występowaniem. Analiza energetyczna może pomóc w ich rozpoznaniu.

Czytaj dalej...

BHP DZIAŁAŃ MAGICZNYCH

Jak i w życiu tak i w działaniach z energiami niesamowicie istotne jest stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy. Specjalnie dla Was zebrałem i spisałem uniwersalne zasady BHP stosowane w magii.

Czytaj dalej...

Newsletter

Żadnego spamu. Czyste powiadomienia o nowych artykułach.